Zapytanie ofertowe nr 76/2023

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Zastosowanie inhibitora metaloproteinazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej” /POIR.01.01.01-00-0235/20-00/ w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności,

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy poświęconej wymogom regulacyjnym stawianym innowacyjnym produktom leczniczym przeznaczonym dla ludzi przez Europejską Agencję Leków (EMA) i Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (US FDA).

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 15 września 2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 76/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/172080

Comments are closed.