Zapytanie ofertowe nr 68/2023

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego projektu pt. „OPRACOWANIE I ROZWÓJ INNOWACYJNEJ TERAPII RETINOPATII CUKRZYCOWEJ OPARTEJ O ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEJ FORMULACJI W POSTACI KROPLI DO OCZU” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART 2 finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) („Projekt”), a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na eksperckie usługi doradcze w zakresie badań przedklinicznych innowacyjnych produktów leczniczych (okulistycznych) przeznaczonych dla ludzi (w szczególności w obszarze badań toksykologicznych).

Oferty należy składać poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej) do dnia 24 lipca 2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 68/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166872

Comments are closed.