Zapytanie ofertowe nr 63/2022- wydłużenie terminu

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Zastosowanie inhibitora metaloproteinazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej” /POIR.01.01.01-00-0235/20-00/ w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie eksperckich usług doradczych w zakresie regulacji dotyczących rozwoju produktów leczniczych oraz przygotowania dokumentacji regulacyjnej.

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony oferentów o przedmiot zamówienia, informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do 26 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59.

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 26 sierpnia 2022 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 63/2022 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121435

Comments are closed.