Zapytanie ofertowe nr 5/2023 – korekta 2

W dn. 23 marca 2023 r. wydłużono termin składania ofert o 1 dzień tj. do 28 marca 2023 r. (pierwotny termin składania ofert to 27 marca 2023 r.).

Termin składania ofert został wydłużony w związku ze zmianami (zmiany zaznaczone na żółto) wprowadzonymi w specyfikacji w Zapytaniu ofertowym nr 5/2023 w pozycjach: KOLUMNA HPLC 4 (część IV), 10 (część X),11 (część XI),12 (część XII).

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 28.03.2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 5/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150484

Comments are closed.