Zapytanie ofertowe nr 2/2024

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „OPRACOWANIE I ROZWÓJ INNOWACYJNEJ TERAPII RETINOPATII CUKRZYCOWEJ OPARTEJ O ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEJ FORMULACJI W POSTACI KROPLI DO OCZU” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART 2 finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) („Projekt”), a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na sukcesywnej dostawie odczynników i rozpuszczalników przez okres 12 miesięcy.


Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 24.01.2024 r. do godz.: 23:59.
Zapytanie ofertowe nr 2/2024 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/183604

Comments are closed.