Zapytanie ofertowe nr 19/2022

W dn. 25 luty 2022 r. wydłużono termin składania ofert o 5 dni tj. do 2 marca 2022 r. (pierwotny termin składania ofert to 25 luty 2022 r.). Zmianę wprowadzona na prośbę dostawców, którzy wskazywali, że nie będą w stanie przygotować ofert w ciągu 7 dni.

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 02.03.2022r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 18/2022 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/94471

Comments are closed.