Zapytanie ofertowe nr 18/2022

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu B+R współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej” /POIR.01.01.01-00-0072/21-00/ realizowany w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup pompy rotacyjnej olejowej.

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 21.02.2022r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr  18/2022 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/93563

Comments are closed.