Zapytanie ofertowe nr 15/2022 – wydłużenie terminu

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Zastosowanie inhibitora metaloproteinazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej” /POIR.01.01.01-00-0235/20-00/ w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności,
Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie programu badań przedklinicznych dla kandydata na lek PKL-021.


W związku z prośbami ze strony oferentów o możliwość przedłużenia terminu składania ofert, informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do 8 kwietnia 2022 r.


Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 8 kwietnia 2022 r. do godz.: 23:59.


Zapytanie ofertowe nr 15/2022 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/95887

Comments are closed.