Zaproszenie do składania ofert Nr 7/2020

W związku z realizacją projektu „Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych” RPWP.01.02.00-30-0047/19 dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę substancji pomocniczych, odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego przez okres trwania umowy.

Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu do dnia 28/08/2020 do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 7_2020

Załączniki do zapytania ofertowego nr 7_2020

Comments are closed.