Zaproszenie do składania ofert Nr 6/2020 – analizy fizykochemiczne

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu ZASTOSOWANIE INHIBITORA METALOPROTEINAZY MACIERZOWEJ DO OPRACOWANIA INNOWACYJNEJ METODY TERAPEUTYCZNEJ ZAPOBIEGANIA ROZWOJOWI PADACZKI POURAZOWEJ I POUDAROWEJ w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu wybranych analiz fizykochemicznych przez okres trwania umowy.

Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu do dnia 04/05/2020 do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 6_2020

Załączniki do zapytania ofertowego nr 6_2020

Comments are closed.