Zaproszenie do składania ofert Nr 5/2019 – dostawa 1 kg aktywnej substancji farmaceutycznej

Zaproszenie do składania ofert Nr 5/2019 – dostawa 1 kg aktywnej substancji farmaceutycznej

W związku z realizacją projektu „Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych” RPWP.01.02.00-30-0047/19 dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę aktywnej substancji farmaceutycznej o nazwie linagliptyna.

Zaproszenie do składania oferty nr 5_2019 PL

Załącznik do zapytania nr 5_2019 PL

Comments are closed.