Zaproszenie do składania ofert Nr 4/2020 – dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej

Zaproszenie do składania ofert Nr 4/2020 – dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej

W związku z realizacją projektu „Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych” RPWP.01.02.00-30-0047/19 dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i instalację aparatury laboratoryjnej.

Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu do dnia 20/03/2020 (do godz.: 23:59).

Zapytanie ofertowe nr 4_2020

Załączniki do zapytania ofertowego nr 4_2020

Comments are closed.