Zaproszenie do składania ofert Nr 4/2019 – dostawa i instalacja ekstrudera

Zaproszenie do składania ofert Nr 4/2019 – dostawa i instalacja ekstrudera

W związku z realizacją projektu „Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych” RPWP.01.02.00-30-0047/19 dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i instalację ekstrudera.

Zapytanie ofertowe nr 4_2019 PL

Załączniki do zapytania nr 4_2019 PL

Comments are closed.