Zaproszenie do składania ofert Nr 3/2021 – pomiar widm NMR

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ LINII PILOTAŻOWEJ I JEJ WALIDACJI W WARUNKACH RZECZYWISTYCH PRZY WYKORZYSTANIU SYNTEZY MODELOWEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ w ramach naboru w konkursie Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na pomiarze widm Magnetycznego Rezonansu Jądrowego próbek otrzymanych w trakcie realizacji projektu.

Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu do dnia 15/03/2021 do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 3_2021

Załączniki do zapytania ofertowego nr 3_2021

Comments are closed.