Zaproszenie do składania ofert Nr 2/2021

W związku z realizacją projektu „Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych” RPWP.01.02.00-30-0047/19-00 dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów odczynników chemicznych i zestawów materiałów zużywalnych.

Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu do dnia 26/02/2021 do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 2/2021

Załączniki do zapytania ofertowego nr 2/2021

Comments are closed.