Zaproszenie do składania ofert Nr 2/2020-sukcesywna dostawa rozpuszczalników i odczynników chemicznych

Zaproszenie do składania ofert Nr 2/2020–sukcesywna dostawa rozpuszczalników i odczynników chemicznych

W związku z realizacją projektu „Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych” RPWP.01.02.00-30-0047/19 dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę rozpuszczalników i odczynników chemicznych przez okres trwania projektu.

Zapytanie ofertowe nr 2_2020

Załączniki do zapytania ofertowego nr 2_2020

Comments are closed.