Zaproszenie do składania ofert Nr 3/2019 – dostawa i instalacja chromatografu cieczowego

Zaproszenie do składania ofert Nr 3/2019 – dostawa i instalacja chromatografu cieczowego.

W związku z realizacją projektu „Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych” RPWP.01.02.00-30-0047/19 dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i instalację wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC).

Zapytanie ofertowe nr 3_2019 PL

Załącznik do zapytania nr 3_2019 PL

Comments are closed.