Zaproszenie do składania ofert Nr 2/2019 – dostawa i instalacja mikrowagi-wydłużenie terminu składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Nr 2/2019 - dostawa i instalacja mikrowagi - wydłużenie terminu składania ofert

W związku z realizacją projektu „Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych” RPWP.01.02.00-30-0047/19 dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i instalację wagi analitycznej (mikrowagi).
 
Szanowni Państwo, informujemy o wydłużeniu termin składania ofert w ramach ww. postępowania do dnia 18.12.2019 r. z uwagi na konieczność uszczegółowienia przedmiotu zapytania (punkt II).
 
 

Comments are closed.