Zaproszenie do składania ofert Nr 1/2020–zmiana treści ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/2020 – zmiana treści ogłoszenia

Informujemy, że w dniu 07.02.2020 dokonano następujących korekt w punkcie II a) Zapytania ofertowego nr 1/2020:

– Materiał w pozycji 152 został wykreślony; materiał został omyłkowo umieszczony na liście.

– W pozycji 157 zmieniono objętość naczynka z 15ml na 30ml. Wcześniejszy wpis był pomyłką.

Zapytanie ofertowe nr 1_2020 – korekta

Załączniki do zapytania ofertowego nr 1_2020 – korekta

Comments are closed.