Zaproszenie do składania ofert Nr 1/2020 – zmiana treści ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/2020 – zmiana treści ogłoszenia

Informujemy, że w dniu 14.02.2020 wprowadzono następujące zmiany w punkcie II a) Zapytania ofertowego nr 1/2020:

Część 2: Drobny sprzęt laboratoryjny i materiały zużywalne

Pozycja 94: Wykreślono pozycję z listy ze względu na wycofanie przez producenta uszczelek z rynku.

Zapytanie ofertowe nr 1_2020 – korekta

Załączniki do zapytania ofertowego nr 1_2020 – korekta

Comments are closed.