Zaproszenie do składania ofert Nr 1/2020–sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów zużywalnych

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/2020 – sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów zużywalnych

W związku z realizacją projektu „Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych” RPWP.01.02.00-30-0047/19 dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów zużywalnych przez okres trwania projektu.

Zapytanie ofertowe nr 1_2020

Załączniki do zapytania ofertowego nr 1_2020

Comments are closed.