Uzasadnienie unieważnienia postępowania konkursowego nr 8/2022

Zamawiający Pikralida spółka z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 8/2022 z dnia 28.01.2022 r. na dostawę dwóch rotacyjnych pomp olejowych.

Uzasadnienie:

  • Jedna z zamawianych pomp przeznaczona będzie do typowych prac B+R w laboratorium syntezy organicznej, co oznacza, że poddawana będzie działaniu różnego rodzaju rozpuszczalników oraz odczynników chemicznych.
  • Dodatkowo jedna z pomp używana będzie jako urządzenie przenośne, dlatego istotna jest wielkość oraz masa urządzenia (najlepiej nie większa niż 18 kg).
  • Zamawiający nie uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia informacji o przeznaczeniu urządzenia, a także nie sprecyzowano wymagań dotyczących odporności urządzenia (i jego elementów) na warunki pracy (odporność na pracę z rozpuszczalnikami i odczynnikami organicznymi).  
  • Zapisy w opisie przedmiotu zamówienia jakie zostały zawarte w zapytaniu ofertowym oraz na portalu baza konkurencyjności były nieprecyzyjne i mogły powodować rozbieżności w interpretacji co do przeznaczenia zamawianego urządzenia.

Zamawiający ponowi postępowanie w oparciu o nowe zapytanie ofertowe.

*ceny ofert podane w euro zostały przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z dn. 28.01.2022 r. (termin publikacji zapytania ofertowego)

Comments are closed.