Unieważnienie postępowania nr 57/2023

Zamawiający Pikralida spółka z o.o. zawiadamia o anulowaniu postępowania prowadzonego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, w formie zapytania ofertowego nr 57/2023 z dnia 21.06.2023 r. na świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym wykonywaniu analiz fizykochemicznych przez okres trwania umowy.

Uzasadnienie:

Zapisy w opisie przedmiotu zamówienia jakie zostały zawarte w zapytaniu ofertowym oraz na portalu baza konkurencyjności były nieprecyzyjne i mogły powodować rozbieżności w interpretacji.

Po doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający ponowi postępowanie w oparciu o nowe zapytanie ofertowe.

Comments are closed.