Synteza chemiczna

Chemical Glass Reactor For A Chemical Reaction In Science Labora

Wykorzystując aktualną wiedzę i wieloletnie doświadczenie Zespołu Pikralida w zakresie syntezy organicznej i rozwoju procesów wytwarzania substancji czynnych, oferujemy następujące usługi B+R:

 • syntezę strukturalnie złożonych związków organicznych
 •  synteza bibliotek związków
 •  poszukiwanie alternatywnych ścieżek syntezy (eng. route scouting)
 • rozwój i optymalizację procesu syntezy
 • rozwój metod analitycznych na potrzeby kontroli przebiegu reakcji
 • powiększenie skali
 • określenie krytycznych parametrów procesu
 • rozwiązywanie problemów syntetycznych (eng. troubleshooting)
 • transfer technologii do miejsca wytwarzania
 • wytwarzania substancji czynnej*
 • badania stabilności (wstępne lub GMP*)
 • identyfikacja zanieczyszczeń, synteza i ustalanie standardów
 • przygotowanie odpowiednich sekcji dokumentów regulacyjnych (Dossier Badanego Produktu Leczniczego, Moduł 3)

Nasze możliwości syntetyczne obejmują:

 • skala syntez: od mg do kg
 • objętość reaktora: do 20 l
 • syntezy wieloetapowe
 • reakcje metaloorganiczne
 • syntezę asymetryczną
 • syntezę związków heterocyklicznych
 • syntezę bibliotek związków
 • syntezę związków znakowanych stabilnymi izotopami
 • rozwój procesów przepływowych
 • odkrywanie i charakteryzacja polimorfów*

* usługi realizowane we współpracy z Partnerami biznesowymi