Rozstrzygnięcie postępowania nr 20/2021

W terminie wskazanym przez Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający ponowił publikację zapytania ofertowego.

Comments are closed.