Ogłoszenie wyników postępowania nr 94/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 94/2022 z dnia 14 listopada 2022 złożyła firma:

Część 1:

Witko Sp. z o.o.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

 • Całkowita wartość zamówienia: 67 593,00 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 7 dni
 • Oferta wpłynęła 29/11/2022

Część 2:

Idalia Ludwikowscy Sp.J.

ul. Marii Fołtyn 10

26-615 Radom

 • Całkowita wartość zamówienia: 3 753,00PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 7 dni
 • Oferta wpłynęła 29/11/2022

Część 3:

Alfachem Sp. z o.o.
Unii Lubelskiej 3 61-249 Poznań

 • Całkowita wartość zamówienia: 28 780,10 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 2 tygodnie
 • Oferta wpłynęła 29/11/2022

Część 4:

Idalia Ludwikowscy Sp.J.

ul. Marii Fołtyn 10

26-615 Radom

 • Całkowita wartość zamówienia: 30 977,00 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 7 dni
 • Oferta wpłynęła 29/11/2022

Część 5:

Nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134766

Comments are closed.