Ogłoszenie wyników postępowania nr 93/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 93/2022 z dnia 14 listopada 2022 złożyła firma:

Część 1:

Witko Sp. z o.o.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

 • Całkowita wartość zamówienia: 33 235,00 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 7 dni
 • Oferta wpłynęła: 01/12/2022

Część 2:

Labo24 Spółka z o.o.

ul. Sowińskiego 5

44-100 Gliwice

 • Całkowita wartość zamówienia: 106 688,15 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 4 tygodnie
 • Oferta wpłynęła: 30/11/2022

Część 3:

Witko Sp. z o.o.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

 • Całkowita wartość zamówienia: 23 836,00 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 7 dni
 • Oferta wpłynęła: 01/12/2022

Część 4:

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk

 • Całkowita wartość zamówienia: 69 582,85 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 2 tygodnie
 • Oferta wpłynęła 30/11/2022

Część 5:

Nie wpłynęła żadna oferta.

Część 6:

Alfachem Sp. z o.o.

Unii Lubelskiej 3

61-249 Poznań

 • Całkowita wartość zamówienia: 56 490,10  PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 2 tygodnie
 • Oferta wpłynęła 30/11/2022

Część 7:

APSPEC RYBOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Starowa Góra, Mieszka I 7
95-030 Rzgów

 • Całkowita wartość zamówienia: 2015,00 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 7 dni
 • Oferta wpłynęła 22/11/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134750

Comments are closed.