Ogłoszenie wyników postępowania nr 92/2023

Z uwagi na niemożliwość złożenia wniosku o dofinansowanie, którego dotyczyło niniejsze postępowanie, jesteśmy zmuszeni unieważnić postępowanie konkursowe nr 92/2023 z dn. 16 października 2023.

Wszystkim oferentom dziękujemy za poświęcony czas i pracę włożone w przygotowanie ofert.

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/176609?sekcja=oferty

Comments are closed.