Ogłoszenie wyników postępowania nr 92/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 92/2022 z dnia 15 listopada 2022 złożyła firma:

Część 1:

Witko Sp. z o.o.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

  • Całkowita wartość zamówienia: 68 545,00 PLN NETTO
  • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 4 tygodnie
  • Oferta wpłynęła 25/11/2022

Część 2:

Labo24 Spółka z o.o.

ul. Sowińskiego 5

44-100 Gliwice

  • Całkowita wartość zamówienia: 16 895,00 PLN NETTO
  • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 12 tygodnie
  • Oferta wpłynęła 24/11/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134896

Comments are closed.