Ogłoszenie wyników postępowania nr 90/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że 

najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 90/2023 z dnia 4 października 2023) złożyła firma Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

  • Całkowita wartość zamówienia: 236 325,00 EUR* =  1 094 255,64 PLN (przeliczono wg średniego kursu NBP z dn. 4 października 2023 r. – dnia publikacji zapytania ofertowego)
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 10/10/2023

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175292?sekcja=oferty

Comments are closed.