Ogłoszenie wyników postępowania nr 90/2023

Z uwagi na niemożność złożenia wniosku o dofinansowanie, którego dotyczyło niniejsze postępowanie, jesteśmy zmuszeni unieważnić postępowanie konkursowe nr 90/2023 z dn. 4 października 2023.

Wszystkim oferentom dziękujemy za poświęcony czas i pracę włożone w przygotowanie ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175292?sekcja=oferty

Comments are closed.