Ogłoszenie wyników postępowania nr 87/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że 

najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 87/2023 z dnia 10 października 2023) złożyła firma:
PATENTEA Kancelaria patentowa Elwira Ambroziak, ul. Quo Vadis 1 lok. 23, 02-495 Warszawa

  • Całkowita wartość zamówienia: 35 000,00 PLN NETTO
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 16/10/2023

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175972?sekcja=oferty

Comments are closed.