Ogłoszenie wyników postępowania nr 82/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 82/2022 z dnia 28 grudnia 2022) złożyła firma PozLab sp. z o.o.

  • Całkowita wartość zamówienia: 1 003 000 PLN
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 10/02/2023

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140630?sekcja=oferty

Comments are closed.