Ogłoszenie wyników postępowania Nr 8/2021 z dnia 18/06/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Dostawa produktów z Części 1

Th. Geyer Polska sp. z o.o.
Całkowita wartość zamówienia: 4 740,00PLN netto
Oferta wpłynęła 25.06.2021

Dostawa produktów z Części 2

„Shim-pol A. M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka
Całkowita wartość zamówienia: 8 602,00PLN netto
Oferta wpłynęła 25.06.2021

Comments are closed.