Ogłoszenie wyników postępowania nr 76/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że 

najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 76/2023 z dnia 5 września 2023) złożyła firma: SciencePharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa

  • Całkowita wartość zamówienia: 50 000,00 PLN NETTO
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 15/09/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/170356?sekcja=oferty

Comments are closed.