Ogłoszenie wyników postępowania nr 75/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 75/2023 z dnia 1 sierpnia 2023) złożyła firma UNIWERSYTET WARSZAWSKI.

  • Całkowita wartość zamówienia: 32 000,00 zł netto
  • Termin płatności faktury: 30 dni od daty prawidłowo dostarczonej faktury
  • Oferta wpłynęła 07/08/2023

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/168701?sekcja=oferty

Comments are closed.