Ogłoszenie wyników postępowania nr 71/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 71/2023 z dnia 17 sierpnia 2023) złożyła firma:

Część 1:

GCP-Service International s.r.o. CEE Regional Office, Pekarska 695/10b, 155 00 Praha 5, Czech Republic

  • Całkowita wartość zamówienia: 79 335,00 PLN NETTO
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 05/09/2022

Część 2:

Clinmark sp. z o.o., ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa

  • Całkowita wartość zamówienia: 6 720,00 EUR* =  30 025,632 PLN NETTO (przeliczono wg średniego kursu NBP z dn. 17 sierpnia 2023r. – dnia publikacji zapytania ofertowego)
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 06/09/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/170356?sekcja=oferty

Comments are closed.