Ogłoszenie wyników postępowania nr 7/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 7/2023 z dnia 17 lutego 2023 złożyła firma:

Część 1:

Danlab Danuta Katryńska

ul. Handlowa 6D

15-399 Białystok

  • Całkowita wartość zamówienia: 16 600,00  PLN netto
  • Termin płatności faktury: termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
  • Oferta wpłynęła: 24/02/2023

Część 2:

Danlab Danuta Katryńska

ul. Handlowa 6D

15-399 Białystok

  • Całkowita wartość zamówienia: 8 450,00 PLN netto
  • Termin płatności faktury: termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
  • Oferta wpłynęła: 24/02/2023

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138340

Comments are closed.