Ogłoszenie wyników postępowania nr 7/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 7/2022 z dnia 31 stycznia 2022) złożyła firma:

Część 1:

SOFTBOOKS S.S.C, Grażyna Górska-Janik, Fabian Sojka

 ul. Pszona 3/69, 31-462 Kraków

  • Całkowita wartość zamówienia: 60 010,00PLN NETTO
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 04/02/2022

Część 2:

SOFTBOOKS S.S.C, Grażyna Górska-Janik, Fabian Sojka

 ul. Pszona 3/69, 31-462 Kraków

  • Całkowita wartość zamówienia: 35.460,00PLN NETTO
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 04/02/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/90559

Comments are closed.