Ogłoszenie wyników postępowania Nr 7/2021 z dnia 04/06/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Dostawa produktów z Części 1

Danlab Danuta Katryńska
Całkowita wartość zamówienia: 45 391,00 PLN netto
Oferta wpłynęła 14.06.2021

Dostawa produktów z Części 2

Th. Geyer Polska sp. z o.o.
Całkowita wartość zamówienia: 13 611,00 PLN netto
Oferta wpłynęła 11.06.2021

Dostawa produktów z Części 3

VWR International Sp. z o.o.
Całkowita wartość zamówienia: 5 200,02 PLN netto
Oferta wpłynęła 11.06.2021

Dostawa produktów z Części 4

Anchem Plus Mariusz Malczewski
Całkowita wartość zamówienia: 4 750,00 PLN netto
Oferta wpłynęła 11.06.2021

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52282

Comments are closed.