Ogłoszenie wyników postępowania nr 69/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 69/2023 z dnia 24 lipca 2023) złożyła firma:

Część 1:  Uniwersytet Warszawski,   Krakowskie Przedmieście v26/28, 00-927 Warszawa

 • Całkowita wartość zamówienia:   2 000,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: 3  dni
 • Oferta wpłynęła: 27.07.2023 r.

Część 2: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1,  62-712 Poznań                        

 • Całkowita wartość zamówienia: 4 500,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: 14  dni
 • Oferta wpłynęła: 27.07.2023 r.

Część 3: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań                                 

 • Całkowita wartość zamówienia: 800,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia:14  dni
 • Oferta wpłynęła: 27.07.2023 r.

Część 4: Nie wpłynęła żadna oferta.  

Część 5: Nie wpłynęła żadna oferta. 

Część 6: Nie wpłynęła żadna oferta.  

Część 7: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

 • Całkowita wartość zamówienia: 5 600,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: 5  dni
 • Oferta wpłynęła: 27.07.2023 r.

Część 8: Jagiellońskie Centrum Innowacji, ul. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

 • Całkowita wartość zamówienia: 3 500,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia:  33  dni
 • Oferta wpłynęła: 31.07.2023 r.

Część 9: Nie wpłynęła żadna oferta.

Część 10: Nie wyłoniono zwycięzcy.

Część 11: Jagiellońskie Centrum Innowacji, ul. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

 • Całkowita wartość zamówienia: 7 000,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: 3 dni
 • Oferta wpłynęła: 31.07.2023 r.

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167676?sekcja=oferty

Comments are closed.