Ogłoszenie wyników postępowania nr 68/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 68/2023 z dnia 17 lipca 2023) złożyła Stephanie Plassmann, PreClinical Safety (PCS) Consultants Lts.

  • Całkowita wartość zamówienia: 140000,00* EUR NETTO =  623 280,00 PLN NETTO (przeliczono wg średniego kursu NBP z dn. 17 lipca 2023r. – dnia publikacji zapytania ofertowego)
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 19/07/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166872?sekcja=oferty

oraz na naszej stronie internetowej.

Comments are closed.