Ogłoszenie wyników postępowania nr 66/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że 

najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 66/2023 z dnia 14 kwietnia 2023) złożył Dr Michael Gassen, MP Gassen DMPK Consulting.

  • Całkowita wartość zamówienia: 6 400,00 EUR* =  284 928,00  PLN NETTO (przeliczono wg średniego kursu NBP z dn. 17 lipca 2023r. – dnia publikacji zapytania ofertowego)
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 20/07/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166884?sekcja=oferty

Comments are closed.