Ogłoszenie wyników postępowania nr 64/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 64/2023 z dnia 23 czerwca 2023) złożyła firma SciencePharma sp. z o.o.

Oferta:

  • sumaryczna płatność jednorazowa: 36 000 PLN
  • sumaryczna płatność miesięczna: 1 750 PLN
  • sumaryczna płatność za obsługę jednego zdarzenia niepożądanego: 1000 PLN
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 30 czerwca 2023 r.

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164224?sekcja=oferty

Comments are closed.