Ogłoszenie wyników postępowania nr 63/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 63/2022 z dnia 8 sierpnia 2022) złożyła firma SciencePharma sp. z o.o..

  • Całkowita wartość zamówienia: 250 000,00 PLN
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 26/08/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121435?sekcja=oferty

Comments are closed.