Ogłoszenie wyników postępowania nr 61/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniające jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 61/2022 z dnia 12.07.2022 r.) złożyła jednostka: Witko Sp. z o.o. , Al. Piłsudskiego 143., 92-332 Łódź

  • Całkowita wartość zamówienia: 72 200,00 netto
  • Termin realizacji zamówienia: nie więcej niż 8 tygodni
  • Oferta wpłynęła 19/07/2022

Comments are closed.