Ogłoszenie wyników postępowania Nr 6/2020 z dnia 10/04/2020

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniające jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zaproszeniu do składania ofert złożyły jednostki:

Cześć 1 i Cześć 4:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia: 112 440,00 PLN netto
Dostarczenie wyników poszczególnych analiz: w ciągu 3 dni od daty dostarczenia próbki
Oferta wpłynęła 04/05/2020

Cześć 2:

Instytut Chemii Organicznej PAN
Laboratorium Analiz Substancji Bioaktywnych
ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia: 16 000,00 PLN netto
Dostarczenie wyników poszczególnych analiz: w ciągu 3 dni od daty dostarczenia próbki
Oferta wpłynęła 30/04/2020

Cześć 3:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Farmaceutyczny
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia: 76 750,00 PLN netto
Dostarczenie wyników poszczególnych analiz: w ciągu 7 dni od daty dostarczenia próbki
Oferta wpłynęła 30/04/2020

 

Comments are closed.