Ogłoszenie wyników postępowania nr 59/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 59/2023 z dnia 20 czerwca 2023) złożyła firma UNIWERSYTET WARSZAWSKI.

  • Całkowita wartość zamówienia:      32 000,00 zł netto
  • Termin płatności faktury:                 30 dni od daty prawidłowo dostarczonej faktury
  • Oferta wpłynęła                                  26/06/2023

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/163517?sekcja=oferty

Comments are closed.