Ogłoszenie wyników postępowania nr 58/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 58/2023 z dnia 27 lipca 2023) złożyła firma Polycrystalline SPA.

  • Całkowita wartość zamówienia 45 000,00 EUR* =  199  008,00 PLN NETTO
    (przeliczono wg średniego kursu NBP z dn. 27 lipca 2023r. – dnia publikacji zapytania ofertowego)
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 02/08/2023

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/168112?sekcja=oferty

Comments are closed.