Ogłoszenie wyników postępowania nr 51/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że 

najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 51/2023 z dnia 7 czerwca 2023) złożyła firma Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

  • Całkowita wartość zamówienia: 218 125,00 EUR* =  976 981, 88 PLN
    (przeliczono wg średniego kursu NBP z dn. 7 czerwca 2023 r. – dnia publikacji zapytania ofertowego)
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 16/06/2023

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161776?sekcja=oferty

Comments are closed.